Levenslijst alle families
1 24 Pijlstaart – Anas acuta 2006-01-21 93 777 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
2 83 Blauwe Kiekendief – Circus cyaneus 2006-01-21 81 97 2018-08-01 Statistieken Foto Kaart
3 88 Zeearend – Haliaeetus albicilla 2006-01-21 27 32 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
4 128 Bonte Strandloper – Calidris alpina 2006-01-21 127 40.868 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
5 138 Watersnip – Gallinago gallinago 2006-01-21 168 1.219 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
6 209 Slechtvalk – Falco peregrinus 2006-01-21 101 110 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
7 222 Bonte Kraai – Corvus cornix 2006-01-21 6 7 2017-08-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
8 277 Kramsvogel – Turdus pilaris 2006-01-21 152 5.161 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
9 278 Koperwiek – Turdus iliacus 2006-03-02 145 7.197 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
10 297 Ringmus – Passer montanus 2006-03-25 121 836 2018-10-27 Statistieken Foto Kaart
11 9 Grauwe Gans – Anser anser 2006-04-29 230 11.597 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
12 14 Knobbelzwaan – Cygnus olor 2006-04-29 127 2.298 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
13 17 Bergeend – Tadorna tadorna 2006-04-29 148 12.591 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
14 21 Krakeend – Mareca strepera 2006-04-29 161 2.251 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
15 22 Smient – Mareca penelope 2006-04-29 135 31.519 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
16 23 Wilde Eend – Anas platyrhynchos 2006-04-29 179 1.509 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart
17 53 Dodaars – Tachybaptus ruficollis 2006-04-29 110 246 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
18 55 Fuut – Podiceps cristatus 2006-04-29 150 1.340 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
19 68 Blauwe Reiger – Ardea cinerea 2006-04-29 222 463 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
20 70 Grote Zilverreiger – Ardea alba 2006-04-29 242 537 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
21 74 Aalscholver – Phalacrocorax carbo 2006-04-29 244 4.366 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
22 82 Bruine Kiekendief – Circus aeruginosus 2006-04-29 193 280 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
23 91 Buizerd – Buteo buteo 2006-04-29 575 1.632 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
24 99 Meerkoet – Fulica atra 2006-04-29 205 5.295 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
25 102 Scholekster – Haematopus ostralegus 2006-04-29 183 2.863 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
26 105 Kievit – Vanellus vanellus 2006-04-29 393 54.459 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
27 107 Goudplevier – Pluvialis apricaria 2006-04-29 116 44.320 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
28 118 Wulp – Numenius arquata 2006-04-29 147 3.845 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
29 120 Grutto – Limosa limosa 2006-04-29 179 3.399 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
30 144 Tureluur – Tringa totanus 2006-04-29 225 2.534 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
31 153 Kokmeeuw – Chroicocephalus ridibundus 2006-04-29 267 19.682 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
32 154 Dwergmeeuw – Hydrocoloeus minutus 2006-04-29 33 603 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
33 161 Zilvermeeuw – Larus argentatus 2006-04-29 170 10.787 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
34 169 Visdief – Sterna hirundo 2006-04-29 118 1.373 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
35 181 Holenduif – Columba oenas 2006-04-29 240 1.681 2018-10-20 Statistieken Foto Kaart
36 182 Houtduif – Columba palumbus 2006-04-29 214 6.966 2018-10-14 Statistieken Foto Kaart
37 184 Turkse Tortel – Streptopelia decaocto 2006-04-29 81 229 2018-08-18 Statistieken Kaart
38 195 Gierzwaluw – Apus apus 2006-04-29 184 2.161 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
39 217 Ekster – Pica pica 2006-04-29 150 300 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
40 221 Zwarte Kraai – Corvus corone 2006-04-29 195 1.083 2018-10-20 Statistieken Kaart
41 237 Oeverzwaluw – Riparia riparia 2006-04-29 83 800 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
42 238 Boerenzwaluw – Hirundo rustica 2006-04-29 361 6.502 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
43 253 Rietzanger – Acrocephalus schoenobaenus 2006-04-29 113 182 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
44 276 Merel – Turdus merula 2006-04-29 266 866 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
45 283 Blauwborst – Luscinia svecica 2006-04-29 90 119 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
46 292 Paapje – Saxicola rubetra 2006-04-29 67 150 2018-09-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
47 294 Tapuit – Oenanthe oenanthe 2006-04-29 133 298 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
48 296 Huismus – Passer domesticus 2006-04-29 145 1.354 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
49 304 Witte Kwikstaart – Motacilla alba 2006-04-29 506 2.194 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
50 308 Graspieper – Anthus pratensis 2006-04-29 413 5.054 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
51 337 Rietgors – Emberiza schoeniclus 2006-04-29 339 1.165 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
52 25 Wintertaling – Anas crecca 2006-05-02 163 2.630 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
53 98 Waterhoen – Gallinula chloropus 2006-05-02 103 192 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
54 142 Witgat – Tringa ochropus 2006-05-02 147 303 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
55 202 Grote Bonte Specht – Dendrocopos major 2006-05-02 298 386 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
56 216 Gaai – Garrulus glandarius 2006-05-02 147 387 2018-11-21 Statistieken Geluid Kaart
57 225 Zwarte Mees – Periparus ater 2006-05-02 121 172 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart
58 227 Glanskop – Poecile palustris 2006-05-02 103 136 2018-09-08 Statistieken Foto Geluid Kaart
59 228 Matkop – Poecile montanus 2006-05-02 145 192 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
60 249 Tjiftjaf – Phylloscopus collybita 2006-05-02 344 506 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
61 261 Zwartkop – Sylvia atricapilla 2006-05-02 265 374 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
62 262 Tuinfluiter – Sylvia borin 2006-05-02 86 96 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
63 269 Winterkoning – Troglodytes troglodytes 2006-05-02 151 168 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
64 270 Boomklever – Sitta europaea 2006-05-02 165 245 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
65 279 Zanglijster – Turdus philomelos 2006-05-02 200 1.175 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
66 282 Roodborst – Erithacus rubecula 2006-05-02 184 269 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
67 309 Boompieper – Anthus trivialis 2006-05-02 257 857 2018-10-06 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
68 315 Keep – Fringilla montifringilla 2006-05-02 151 3.155 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
69 317 Goudvink – Pyrrhula pyrrhula 2006-05-02 171 452 2018-09-29 Statistieken Foto Geluid Kaart
70 352 Ree – Capreolus capreolus 2006-05-02 57 114 2018-06-28 Statistieken Foto Kaart
71 27 Krooneend – Netta rufina 2006-05-04 39 735 2018-04-07 Statistieken Foto Kaart
72 31 Kuifeend – Aythya fuligula 2006-05-04 195 16.886 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
73 81 Havik – Accipiter gentilis 2006-05-04 126 143 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
74 185 Koekoek – Cuculus canorus 2006-05-04 154 209 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
75 215 Wielewaal – Oriolus oriolus 2006-05-04 25 34 2017-06-10 Statistieken Geluid Kaart Fenologie
76 229 Pimpelmees – Cyanistes caeruleus 2006-05-04 211 748 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
77 230 Koolmees – Parus major 2006-05-04 272 786 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
78 239 Huiszwaluw – Delichon urbicum 2006-05-04 189 2.550 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
79 248 Fitis – Phylloscopus trochilus 2006-05-04 235 504 2018-09-08 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
80 254 Kleine Karekiet – Acrocephalus scirpaceus 2006-05-04 119 163 2018-08-24 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
81 264 Braamsluiper – Sylvia curruca 2006-05-04 57 61 2018-08-28 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
82 274 Spreeuw – Sturnus vulgaris 2006-05-04 247 52.990 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
83 298 Heggenmus – Prunella modularis 2006-05-04 200 284 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
84 314 Vink – Fringilla coelebs 2006-05-04 291 21.004 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
85 328 Putter – Carduelis carduelis 2006-05-04 281 1.775 2018-11-21 Statistieken Foto Kaart
86 375 Oranjetipje – Anthocharis cardamines 2006-05-04 13 16 2017-05-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
87 293 Roodborsttapuit – Saxicola rubicola 2006-05-07 325 811 2018-09-17 Statistieken Foto Kaart
88 233 Boomleeuwerik – Lullula arborea 2006-05-26 218 803 2018-10-27 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
89 330 Sijs – Spinus spinus 2006-06-01 234 3.730 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
90 256 Spotvogel – Hippolais icterina 2006-06-07 100 114 2018-07-04 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
91 191 Steenuil – Athene noctua 2006-06-08 220 274 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
92 287 Bonte Vliegenvanger – Ficedula hypoleuca 2006-06-08 126 185 2018-05-14 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
93 321 Kneu – Linaria cannabina 2006-06-08 325 2.028 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
94 334 Geelgors – Emberiza citrinella 2006-06-08 333 767 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
95 164 Kleine Mantelmeeuw – Larus fuscus 2006-06-13 195 1.676 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
96 194 Nachtzwaluw – Caprimulgus europaeus 2006-06-13 34 60 2018-08-13 Statistieken Geluid Kaart Fenologie
97 272 Boomkruiper – Certhia brachydactyla 2006-06-15 270 358 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
98 280 Grote Lijster – Turdus viscivorus 2006-06-19 207 657 2018-09-15 Statistieken Foto Kaart
99 223 Raaf – Corvus corax 2006-06-21 291 803 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
100 203 Zwarte Specht – Dryocopus martius 2006-06-29 99 113 2018-11-10 Statistieken Foto Geluid Kaart
101 234 Veldleeuwerik – Alauda arvensis 2006-06-29 303 2.945 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
102 242 Fluiter – Phylloscopus sibilatrix 2006-06-29 92 116 2018-05-11 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
103 268 Goudhaan – Regulus regulus 2006-06-29 208 724 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
104 281 Grauwe Vliegenvanger – Muscicapa striata 2006-06-29 87 101 2018-06-16 Statistieken Foto Kaart Fenologie
105 381 Kleine vuurvlinder – Lycaena phlaeas 2006-06-29 40 181 2018-08-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
106 407 Gehakkelde aurelia – Polygonia c-album 2006-06-30 52 69 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
107 405 Dagpauwoog – Aglais io 2006-07-02 89 160 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
108 379 Citroenvlinder – Gonepteryx rhamni 2006-07-03 68 101 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
109 388 Boomblauwtje – Celastrina argiolus 2006-07-03 37 107 2018-08-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
110 403 Atalanta – Vanessa atalanta 2006-07-03 92 264 2018-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
111 406 Kleine vos – Aglais urticae 2006-07-04 110 678 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
112 28 Tafeleend – Aythya ferina 2006-07-05 120 5.991 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
113 40 Brilduiker – Bucephala clangula 2006-07-05 75 620 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
114 62 Lepelaar – Platalea leucorodia 2006-07-05 157 1.743 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart
115 63 Roerdomp – Botaurus stellaris 2006-07-05 24 27 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart
116 69 Purperreiger – Ardea purpurea 2006-07-05 24 60 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
117 123 Kemphaan – Calidris pugnax 2006-07-05 152 2.387 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
118 146 Bosruiter – Tringa glareola 2006-07-05 74 299 2018-05-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
119 205 Torenvalk – Falco tinnunculus 2006-07-05 266 329 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
120 219 Kauw – Coloeus monedula 2006-07-05 165 9.376 2018-11-01 Statistieken Foto Kaart
121 319 Groenling – Chloris chloris 2006-07-05 174 647 2018-11-10 Statistieken Foto Geluid Kaart
122 376 Groot koolwitje – Pieris brassicae 2006-07-05 51 163 2018-08-11 Statistieken Foto Kaart Fenologie
123 377 Klein koolwitje – Pieris rapae 2006-07-05 67 307 2018-08-11 Statistieken Foto Kaart Fenologie
124 411 Bruin zandoogje – Maniola jurtina 2006-07-05 89 783 2018-08-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
125 343 Egel – Erinaceus europaeus 2006-07-06 4 4 2017-05-26 Statistieken Kaart
126 414 Bont zandoogje – Pararge aegeria 2006-07-08 77 152 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
127 378 Klein geaderd witje – Pieris napi 2006-07-11 59 251 2018-07-07 Statistieken Foto Kaart Fenologie
128 408 Landkaartje – Araschnia levana 2006-07-11 60 168 2018-09-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
129 299 Gele Kwikstaart – Motacilla flava 2006-07-13 282 875 2018-09-22 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
130 446 Grote keizerlibel – Anax imperator 2006-07-13 33 87 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
131 112 Kleine Plevier – Charadrius dubius 2006-07-15 127 295 2018-06-23 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
132 290 Zwarte Roodstaart – Phoenicurus ochruros 2006-07-15 95 114 2018-09-29 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
133 436 Lantaarntje – Ischnura elegans 2006-07-15 47 394 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
134 462 Gewone oeverlibel – Orthetrum cancellatum 2006-07-15 58 213 2018-09-29 Statistieken Foto Kaart Fenologie
135 226 Kuifmees – Lophophanes cristatus 2006-07-17 176 323 2018-09-15 Statistieken Foto Geluid Kaart
136 241 Staartmees – Aegithalos caudatus 2006-07-17 206 944 2018-11-06 Statistieken Foto Kaart
137 291 Gekraagde Roodstaart – Phoenicurus phoenicurus 2006-07-17 127 216 2018-07-14 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
138 346 Vos – Vulpes vulpes 2006-07-17 24 45 2018-03-31 Statistieken Kaart
139 729 Gamma-uil – Autographa gamma 2006-07-20 40 116 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
140 201 Kleine Bonte Specht – Dryobates minor 2006-07-24 42 45 2018-03-31 Statistieken Foto Kaart
141 204 Groene Specht – Picus viridis 2006-07-24 125 135 2018-10-30 Statistieken Kaart
142 369 Zwartsprietdikkopje – Thymelicus lineola 2006-07-24 51 164 2018-07-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
143 404 Distelvlinder – Vanessa cardui 2006-07-31 70 284 2018-07-31 Statistieken Foto Kaart Fenologie
144 415 Argusvlinder – Lasiommata megera 2006-08-03 12 14 2018-08-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
145 60 Ooievaar – Ciconia ciconia 2006-08-05 153 471 2018-11-10 Statistieken Foto Kaart
146 267 Vuurgoudhaan – Regulus ignicapilla 2006-08-05 51 52 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
147 5 Grote Canadese Gans – Branta canadensis 2006-08-08 66 940 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
148 419 Hooibeestje – Coenonympha pamphilus 2006-08-08 68 146 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
149 186 Kerkuil – Tyto alba 2006-08-09 27 28 2018-05-11 Statistieken Kaart
150 189 Bosuil – Strix aluco 2006-08-09 29 42 2018-05-11 Statistieken Foto Geluid Kaart
151 326 Kruisbek – Loxia curvirostra 2006-08-09 78 553 2018-10-20 Statistieken Foto Geluid Kaart
152 20 Slobeend – Spatula clypeata 2006-08-10 151 3.750 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
153 141 Oeverloper – Actitis hypoleucos 2006-08-12 126 287 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart
154 416 Heivlinder – Hipparchia semele 2006-08-15 69 917 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
155 211 Grauwe Klauwier – Lanius collurio 2006-08-17 18 33 2018-05-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
156 948 Stadsreus – Volucella zonaria 2006-08-19 3 3 2017-07-31 Statistieken Foto Kaart
157 590 Kolibrievlinder – Macroglossum stellatarum 2006-08-21 9 9 2018-08-30 Statistieken Kaart
158 208 Boomvalk – Falco subbuteo 2006-08-22 179 239 2018-09-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
159 80 Sperwer – Accipiter nisus 2006-08-25 331 474 2018-11-06 Statistieken Foto Kaart
160 6 Brandgans – Branta leucopsis 2006-08-26 162 105.457 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
161 12 Kolgans – Anser albifrons 2006-08-26 169 40.517 2018-11-17 Statistieken Foto Geluid Kaart
162 18 Casarca – Tadorna ferruginea 2006-08-26 19 130 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart
163 75 Visarend – Pandion haliaetus 2006-08-26 32 37 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
164 380 Oranje luzernevlinder – Colias croceus 2006-08-26 14 23 2015-08-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
165 196 IJsvogel – Alcedo atthis 2006-09-02 68 71 2018-05-11 Statistieken Foto Kaart
166 417 Kleine heivlinder – Hipparchia statilinus 2006-09-09 17 44 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
167 687 Goudhaaruil – Acronicta auricoma 2006-09-09 6 8 2015-08-12 Statistieken Foto Kaart
168 920 Pyjamaschildwants – Graphosoma italicum 2006-09-09 3 10 2011-08-02 Statistieken Foto Kaart
169 939 Boomhommel – Bombus hypnorum 2006-09-10 3 3 2007-06-25 Statistieken Foto Kaart
170 940 Aardhommel – Bombus terrestris 2006-09-10 2 2 2007-06-25 Statistieken Foto Kaart
171 220 Roek – Corvus frugilegus 2006-09-13 76 1.369 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
172 892 Kruisspin – Araneus diadematus 2006-09-13 1 2 2006-09-13 Statistieken Kaart
173 947 Gewone wesp – Vespula vulgaris 2006-09-13 5 5 2009-10-22 Statistieken Foto Kaart
174 946 Hoornaar – Vespa crabro 2006-09-19 6 6 2016-10-07 Statistieken Foto Kaart
175 881 Vliegenzwam – Amanita muscaria 2006-09-20 2 9 2007-09-26 Statistieken Foto Kaart
176 893 Viervlekwielwebspin – Araneus quadratus 2006-09-20 2 6 2006-09-21 Statistieken Kaart
177 921 Groene schildwants – Palomena prasina 2006-09-20 3 3 2007-05-03 Statistieken Kaart
178 35 Eider – Somateria mollissima 2006-09-30 49 2.327 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart
179 73 Kuifaalscholver – Phalacrocorax aristotelis 2006-09-30 7 8 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
180 110 Zilverplevier – Pluvialis squatarola 2006-09-30 57 1.623 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart
181 121 Steenloper – Arenaria interpres 2006-09-30 72 792 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
182 127 Drieteenstrandloper – Calidris alba 2006-09-30 34 248 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
183 158 Grote Mantelmeeuw – Larus marinus 2006-09-30 86 891 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
184 313 Oeverpieper – Anthus petrosus 2006-09-30 38 67 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
185 117 Regenwulp – Numenius phaeopus 2006-10-07 43 167 2018-08-21 Statistieken Foto Kaart Fenologie
186 303 Grote Gele Kwikstaart – Motacilla cinerea 2006-10-07 83 96 2018-11-21 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
187 1 Rotgans – Branta bernicla 2006-10-14 51 12.077 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
188 43 Middelste Zaagbek – Mergus serrator 2006-10-14 48 592 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
189 71 Kleine Zilverreiger – Egretta garzetta 2006-10-14 40 86 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart
190 104 Kluut – Recurvirostra avosetta 2006-10-14 109 1.862 2018-08-06 Statistieken Kaart Fenologie
191 111 Bontbekplevier – Charadrius hiaticula 2006-10-14 110 1.833 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
192 119 Rosse Grutto – Limosa lapponica 2006-10-14 62 2.942 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart
193 122 Kanoet – Calidris canutus 2006-10-14 48 1.965 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart
194 131 Kleine Strandloper – Calidris minuta 2006-10-14 29 147 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
195 289 Kleine Vliegenvanger – Ficedula parva 2006-10-14 4 4 2017-05-26 Statistieken Foto Kaart
196 347 Grijze Zeehond – Halichoerus grypus 2006-10-14 9 14 2016-10-07 Statistieken Foto Kaart
197 150 Steppevorkstaartplevier – Glareola nordmanni 2006-10-20 2 2 2018-10-23 Statistieken Foto Kaart
198 213 Klapekster – Lanius excubitor 2006-10-25 144 151 2018-04-07 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
199 15 Kleine Zwaan – Cygnus columbianus bewickii *** 2006-11-04 26 719 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
200 16 Wilde Zwaan – Cygnus cygnus 2006-11-04 27 148 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
201 232 Baardman – Panurus biarmicus 2006-11-04 68 397 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart
202 41 Nonnetje – Mergellus albellus 2006-11-18 66 352 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
203 42 Grote Zaagbek – Mergus merganser 2006-11-18 50 300 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart Fenologie
204 93 Waterral – Rallus aquaticus 2006-11-18 90 104 2018-11-03 Statistieken Foto Geluid Kaart
205 316 Appelvink – Coccothraustes coccothraustes 2006-11-26 229 454 2018-11-02 Statistieken Foto Kaart
206 50 IJsduiker – Gavia immer 2006-12-02 9 11 2016-02-06 Statistieken Foto Kaart
207 11 Toendrarietgans – Anser serrirostris 2006-12-09 25 3.834 2018-01-06 Statistieken Foto Kaart
208 32 Topper – Aythya marila 2006-12-09 25 8.198 2017-02-25 Statistieken Foto Kaart Fenologie
209 48 Roodkeelduiker – Gavia stellata 2006-12-09 40 349 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
210 147 Zwarte Ruiter – Tringa erythropus 2006-12-09 90 1.053 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
211 151 Drieteenmeeuw – Rissa tridactyla 2006-12-09 14 50 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
212 157 Stormmeeuw – Larus canus 2006-12-09 163 4.005 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
213 37 Zwarte Zee-eend – Melanitta nigra 2007-01-02 39 1.062 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
214 49 Parelduiker – Gavia arctica 2007-01-02 3 3 2014-01-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
215 56 Kuifduiker – Podiceps auritus 2007-01-02 22 54 2017-02-04 Statistieken Foto Kaart Fenologie
216 177 Kleine Alk – Alle alle 2007-01-02 1 2 2007-01-02 Statistieken Kaart
217 178 Zeekoet – Uria aalge 2007-01-02 13 25 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
218 348 Gewone Zeehond – Phoca vitulina 2007-01-02 10 58 2017-09-02 Statistieken Foto Kaart
219 224 Pestvogel – Bombycilla garrulus 2007-01-15 12 81 2017-02-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
220 235 Kuifleeuwerik – Galerida cristata 2007-01-19 5 7 2011-06-25 Statistieken Foto Kaart
221 129 Paarse Strandloper – Calidris maritima 2007-01-27 17 48 2017-02-04 Statistieken Foto Kaart
222 167 Grote Stern – Thalasseus sandvicensis 2007-01-27 44 923 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
223 29 Witoogeend – Aythya nyroca 2007-02-19 3 3 2017-04-22 Statistieken Foto Kaart
224 57 Geoorde Fuut – Podiceps nigricollis 2007-02-19 41 330 2018-08-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
225 89 Ruigpootbuizerd – Buteo lagopus 2007-02-19 21 27 2015-01-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
226 207 Smelleken – Falco columbarius 2007-02-19 26 29 2018-10-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
227 246 Pallas’ Boszanger – Phylloscopus proregulus 2007-02-21 3 3 2012-03-31 Statistieken Foto Geluid Kaart
228 250 Siberische Tjiftjaf – Phylloscopus collybita tristis *** 2007-02-21 1 1 2007-02-21 Statistieken Kaart
229 571 Grote voorjaarsspanner – Agriopis marginaria 2007-03-02 2 2 2007-03-13 Statistieken Foto Kaart
230 746 Voorjaarskortvleugelmot – Diurnea fagella 2007-03-10 3 4 2012-07-21 Statistieken Foto Kaart
231 849 Jeneverbes – Juniperus communis 2007-03-10 5 13 2010-08-14 Statistieken Foto Kaart
232 106 Steppekievit – Vanellus gregarius 2007-03-17 1 1 2007-03-17 Statistieken Foto Kaart
233 830 Madeliefje – Bellis perennis 2007-03-17 1 2 2007-03-17 Statistieken Kaart
234 862 Riet – Phragmites australis 2007-03-17 2 2.346 2009-08-31 Statistieken Kaart
235 339 Rode Eekhoorn – Sciurus vulgaris 2007-03-19 4 5 2014-08-02 Statistieken Kaart
236 45 Korhoen – Lyrurus tetrix 2007-03-24 5 12 2011-04-16 Statistieken Foto Kaart
237 353 Edelhert – Cervus elaphus 2007-03-29 23 493 2017-11-11 Statistieken Geluid Kaart
238 342 Konijn – Oryctolagus cuniculus 2007-03-31 6 18 2015-08-14 Statistieken Foto Kaart
239 856 Wilde narcis – Narcissus pseudonarcissus 2007-03-31 1 1 2007-03-31 Statistieken Foto Kaart
240 19 Zomertaling – Spatula querquedula 2007-04-07 72 176 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
241 137 Bokje – Lymnocryptes minimus 2007-04-07 15 29 2018-10-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
242 148 Groenpootruiter – Tringa nebularia 2007-04-07 139 383 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
243 295 Waterspreeuw – Cinclus cinclus 2007-04-14 2 2 2010-12-11 Statistieken Foto Kaart
244 578 Gewone spikkelspanner – Ectropis crepuscularia 2007-04-19 9 9 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
245 432 Watersnuffel – Enallagma cyathigerum 2007-04-20 48 529 2018-06-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
246 779 Mineerborstelmot – Epermenia chaerophyllella 2007-04-23 1 1 2007-04-23 Statistieken Kaart
247 386 Groentje – Callophrys rubi 2007-04-27 22 32 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
248 460 Viervlek – Libellula quadrimaculata 2007-04-27 31 280 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
249 265 Grasmus – Sylvia communis 2007-04-28 233 349 2018-08-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
250 275 Beflijster – Turdus torquatus 2007-04-28 36 84 2018-10-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
251 563 Hagedoornvlinder – Opisthograptis luteolata 2007-04-29 38 72 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
252 580 Gewone heispanner – Ematurga atomaria 2007-04-30 12 45 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
253 868 Kruipende boterbloem – Ranunculus repens 2007-04-30 1 30 2007-04-30 Statistieken Foto Kaart
254 438 Vuurjuffer – Pyrrhosoma nymphula 2007-05-02 8 60 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
255 355 Zandhagedis – Lacerta agilis 2007-05-03 6 8 2018-05-15 Statistieken Foto Kaart
256 557 Gerimpelde spanner – Macaria liturata 2007-05-03 4 4 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
257 630 Sint-jacobsvlinder – Tyria jacobaeae 2007-05-03 21 1.045 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart
258 156 Zwartkopmeeuw – Ichthyaetus melanocephalus 2007-05-04 30 185 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
259 259 Snor – Locustella luscinioides 2007-05-04 46 57 2018-06-09 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
260 285 Nachtegaal – Luscinia megarhynchos 2007-05-04 32 48 2018-04-21 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
261 183 Zomertortel – Streptopelia turtur 2007-05-17 19 28 2018-08-18 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
262 172 Witvleugelstern – Chlidonias leucopterus 2007-05-18 3 7 2018-05-26 Statistieken Foto Kaart
263 255 Bosrietzanger – Acrocephalus palustris 2007-05-18 66 84 2018-06-30 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
264 257 Sprinkhaanzanger – Locustella naevia 2007-05-18 49 59 2018-06-09 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
265 341 Haas – Lepus europaeus 2007-05-19 13 48 2017-04-20 Statistieken Foto Kaart
266 573 Taxusspikkelspanner – Peribatodes rhomboidaria 2007-05-26 21 29 2017-08-12 Statistieken Foto Kaart
267 576 Ringspikkelspanner – Hypomecis punctinalis 2007-06-05 10 11 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
268 513 Paardenbloemspanner – Idaea seriata 2007-06-06 7 8 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
269 785 Vetmot – Aglossa pinguinalis 2007-06-06 1 1 2007-06-06 Statistieken Foto Kaart
270 802 Gewone grasmot – Chrysoteuchia culmella 2007-06-06 7 9 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
271 824 Maïsboorder – Ostrinia nubilalis 2007-06-06 6 6 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
272 855 Echte kamille – Matricaria chamomilla 2007-06-06 1 25 2007-06-06 Statistieken Foto Kaart
273 555 Aangebrande spanner – Ligdia adustata 2007-06-09 6 6 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
274 706 Oranjegeel halmuiltje – Oligia fasciuncula 2007-06-09 5 8 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
275 823 Bonte brandnetelmot – Anania hortulata 2007-06-09 17 35 2017-07-05 Statistieken Foto Kaart
276 499 Kleine zomervlinder – Hemithea aestivaria 2007-06-11 20 34 2017-08-08 Statistieken Foto Kaart
277 518 Zwartbandspanner – Xanthorhoe fluctuata 2007-06-11 10 11 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
278 554 Gerande spanner – Lomaspilis marginata 2007-06-11 30 55 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
279 583 Witte grijsbandspanner – Cabera pusaria 2007-06-11 12 18 2017-08-07 Statistieken Foto Kaart
280 641 Lijnsnuituil – Herminia tarsipennalis 2007-06-11 10 13 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
281 776 Bramenbladroller – Notocelia uddmanniana 2007-06-11 3 3 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
282 524 Gestreepte goudspanner – Camptogramma bilineata 2007-06-12 16 19 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart
283 479 Slakrups – Apoda limacodes 2007-06-13 6 6 2017-07-05 Statistieken Foto Kaart
284 678 Stompvleugelgrasuil – Mythimna impura 2007-06-16 6 10 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
285 795 Bandlichtmot – Sciota adelphella 2007-06-16 4 4 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
286 797 Vroege granietmot – Scoparia ambigualis 2007-06-16 4 4 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
287 816 Krabbenscheermot – Parapoynx stratiotata 2007-06-16 3 3 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
288 636 Stro-uiltje – Rivula sericealis 2007-06-18 12 15 2018-07-20 Statistieken Foto Kaart
289 734 Elfenbankjesmot – Morophaga choragella 2007-06-20 1 1 2007-06-20 Statistieken Foto Kaart
290 760 Tuinbladroller – Clepsis consimilana 2007-06-20 2 2 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
291 793 Grote meelmot – Pyralis farinalis 2007-06-21 3 3 2015-07-22 Statistieken Foto Kaart
292 372 Groot dikkopje – Ochlodes sylvanus 2007-06-22 34 112 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
293 506 Grijze stipspanner – Idaea aversata 2007-06-25 23 41 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
294 192 Ransuil – Asio otus 2007-06-28 39 55 2018-06-29 Statistieken Foto Geluid Kaart
295 351 Wild Zwijn – Sus scrofa 2007-06-28 16 80 2018-05-15 Statistieken Foto Kaart
296 362 Rugstreeppad – Epidalea calamita 2007-06-28 11 17 2017-05-04 Statistieken Foto Kaart
297 627 Gele tijger – Spilosoma lutea 2007-06-29 22 50 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
298 639 Hopsnuituil – Hypena rostralis 2007-06-29 5 5 2018-01-06 Statistieken Foto Kaart
299 412 Koevinkje – Aphantopus hyperantus 2007-07-03 18 74 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
300 47 Kwartel – Coturnix coturnix 2007-07-05 15 19 2016-06-06 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
301 360 Adder – Vipera berus 2007-07-05 12 23 2017-03-22 Statistieken Foto Kaart
302 464 Zwarte heidelibel – Sympetrum danae 2007-07-07 28 1.455 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
303 46 Patrijs – Perdix perdix 2007-07-09 17 66 2018-05-26 Statistieken Foto Kaart
304 173 Zwarte Stern – Chlidonias niger 2007-07-09 44 458 2018-08-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
305 252 Grote Karekiet – Acrocephalus arundinaceus 2007-07-09 11 18 2018-05-26 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
306 392 Bruin blauwtje – Aricia agestis 2007-07-09 18 33 2018-05-26 Statistieken Foto Kaart Fenologie
307 394 Icarusblauwtje – Polyommatus icarus 2007-07-09 58 193 2018-09-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
308 423 Tangpantserjuffer – Lestes dryas 2007-07-09 4 4 2016-06-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
309 425 Tengere pantserjuffer – Lestes virens 2007-07-09 8 77 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
310 426 Houtpantserjuffer – Chalcolestes viridis 2007-07-09 15 29 2018-06-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
311 435 Kleine roodoogjuffer – Erythromma viridulum 2007-07-09 14 129 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart Fenologie
312 453 Vuurlibel – Crocothemis erythraea 2007-07-09 38 691 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
313 469 Bloedrode heidelibel – Sympetrum sanguineum 2007-07-09 23 56 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
314 478 Sint-jansvlinder – Zygaena filipendulae 2007-07-09 15 36 2017-08-02 Statistieken Foto Kaart
315 505 Lieveling – Timandra comae 2007-07-10 23 26 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
316 556 Donker klaverblaadje – Macaria alternata 2007-07-10 26 31 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
317 626 Witte tijger – Spilosoma lubricipeda 2007-07-10 30 63 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
318 665 Vierkantvlekuil – Xestia xanthographa 2007-07-10 2 3 2015-09-02 Statistieken Foto Kaart
319 817 Aangebrande valkmot – Evergestis extimalis 2007-07-10 1 1 2007-07-10 Statistieken Foto Kaart
320 558 Klaverblaadje – Macaria notata 2007-07-11 13 30 2017-08-12 Statistieken Foto Kaart
321 709 Zandhalmuiltje – Mesoligia furuncula 2007-07-13 11 13 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
322 787 Strooiselmot – Endotricha flammealis 2007-07-13 8 16 2016-07-26 Statistieken Foto Kaart
323 383 Bruine vuurvlinder – Lycaena tityrus 2007-07-14 14 102 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
324 385 Eikenpage – Favonius quercus 2007-07-14 15 25 2018-07-19 Statistieken Foto Kaart Fenologie
325 832 Grasklokje – Campanula rotundifolia 2007-07-14 2 21 2015-09-02 Statistieken Foto Kaart
326 836 Korenbloem – Centaurea cyanus 2007-07-14 2 31 2015-07-18 Statistieken Foto Kaart
327 840 Vingerhoedskruid – Digitalis purpurea 2007-07-14 1 20 2007-07-14 Statistieken Foto Kaart
328 859 Bleke klaproos – Papaver dubium 2007-07-14 1 5 2007-07-14 Statistieken Foto Kaart
329 933 Meeldauwlieveheersbeestje – Halyzia sedecimguttata 2007-07-14 1 1 2007-07-14 Statistieken Foto Kaart
330 742 Bruine molmboorder – Harpella forficella 2007-07-16 1 1 2007-07-16 Statistieken Foto Kaart
331 424 Gewone pantserjuffer – Lestes sponsa 2007-07-17 25 160 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
332 813 Waterleliemot – Elophila nymphaeata 2007-07-17 12 15 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
333 525 Kajatehoutspanner – Pelurga comitata 2007-07-18 5 5 2014-07-19 Statistieken Foto Kaart
334 231 Buidelmees – Remiz pendulinus 2007-07-21 8 10 2016-06-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
335 361 Gewone Pad – Bufo bufo 2007-07-21 6 848 2014-03-12 Statistieken Foto Kaart
336 373 Koninginnenpage – Papilio machaon 2007-07-21 16 28 2018-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
337 441 Bruine glazenmaker – Aeshna grandis 2007-07-21 6 7 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
338 522 Gewone bandspanner – Epirrhoe alternata 2007-07-21 5 7 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
339 914 Greppelsprinkhaan – Roeseliana roeselii 2007-07-21 4 32 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
340 61 Zwarte Ibis – Plegadis falcinellus 2007-07-28 4 12 2015-08-29 Statistieken Foto Kaart
341 100 Kraanvogel – Grus grus 2007-07-28 21 163 2018-01-16 Statistieken Foto Geluid Kaart
342 124 Krombekstrandloper – Calidris ferruginea 2007-07-28 29 130 2017-09-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
343 125 Temmincks Strandloper – Calidris temminckii 2007-07-28 17 37 2017-05-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
344 139 Grauwe Franjepoot – Phalaropus lobatus 2007-07-28 10 12 2017-10-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
345 168 Dwergstern – Sternula albifrons 2007-07-28 13 114 2018-08-27 Statistieken Kaart Fenologie
346 358 Gladde Slang – Coronella austriaca 2007-07-28 1 3 2007-07-28 Statistieken Foto Kaart
347 413 Oranje zandoogje – Pyronia tithonus 2007-07-28 23 171 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
348 444 Paardenbijter – Aeshna mixta 2007-07-28 25 235 2017-09-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
349 486 Nachtpauwoog – Saturnia pavonia 2007-07-28 3 3 2013-07-20 Statistieken Foto Kaart
350 826 Parelmoermot – Pleuroptya ruralis 2007-07-28 6 7 2017-08-07 Statistieken Foto Kaart
351 582 Bruine grijsbandspanner – Cabera exanthemata 2007-07-30 5 5 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
352 674 Bonte grasuil – Cerapteryx graminis 2007-07-31 4 11 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
353 867 Amerikaanse eik – Quercus rubra 2007-07-31 1 1 2007-07-31 Statistieken Kaart
354 632 Rood weeskind – Catocala nupta 2007-08-01 4 4 2009-07-01 Statistieken Foto Kaart
355 649 Puta-uil – Agrotis puta 2007-08-01 9 13 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
356 58 Flamingo – Phoenicopterus roseus 2007-08-04 4 23 2018-08-06 Statistieken Foto Kaart
357 86 Rode Wouw – Milvus milvus 2007-08-04 17 19 2018-10-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
358 59 Zwarte Ooievaar – Ciconia nigra 2007-08-06 4 9 2016-08-05 Statistieken Foto Kaart
359 166 Reuzenstern – Hydroprogne caspia 2007-08-06 14 69 2018-08-06 Statistieken Kaart Fenologie
360 607 Kroonvogeltje – Ptilodon capucina 2007-08-12 10 14 2017-08-07 Statistieken Foto Kaart
361 725 Koperuil – Diachrysia chrysitis 2007-08-15 16 21 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
362 155 Lachmeeuw – Leucophaeus atricilla 2007-08-17 1 1 2007-08-17 Statistieken Kaart
363 645 Grote groenuil – Bena bicolorana 2007-08-21 3 6 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
364 77 Wespendief – Pernis apivorus 2007-08-24 48 65 2018-07-07 Statistieken Foto Kaart Fenologie
365 356 Levendbarende Hagedis – Zootoca vivipara 2007-08-24 4 9 2011-04-09 Statistieken Foto Kaart
366 711 Gewone grasuil – Luperina testacea 2007-08-26 8 10 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
367 894 Wespenspin – Argiope bruennichi 2007-09-01 15 55 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart
368 496 Gele eenstaart – Watsonalla binaria 2007-09-16 11 12 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
369 885 Geschubde inktzwam – Coprinus comatus 2007-09-22 1 4 2007-09-22 Statistieken Foto Kaart
370 882 Gewoon eekhoorntjesbrood – Boletus edulis 2007-09-26 1 3 2007-09-26 Statistieken Foto Kaart
371 176 Kleine Jager – Stercorarius parasiticus 2007-10-06 9 10 2018-09-22 Statistieken Kaart Fenologie
372 72 Jan-van-gent – Morus bassanus 2007-10-13 37 107 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
373 245 Bladkoning – Phylloscopus inornatus 2007-10-13 17 20 2018-09-29 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
374 54 Roodhalsfuut – Podiceps grisegena 2007-10-20 10 25 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
375 236 Strandleeuwerik – Eremophila alpestris 2007-10-20 5 57 2017-12-16 Statistieken Foto Kaart Fenologie
376 332 Sneeuwgors – Plectrophenax nivalis 2007-10-20 11 160 2016-12-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
377 569 Gepluimde spanner – Colotois pennaria 2007-10-26 2 2 2007-10-28 Statistieken Foto Kaart
378 136 Houtsnip – Scolopax rusticola 2007-11-17 21 33 2018-03-17 Statistieken Foto Kaart
379 887 Gele aardappelbovist – Scleroderma citrinum 2007-11-17 1 1 2007-11-17 Statistieken Foto Kaart
380 891 Bruin Bekermos – Cladonia grayi 2007-11-17 1 1 2007-11-17 Statistieken Foto Kaart
381 312 Waterpieper – Anthus spinoletta 2007-11-24 34 64 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
382 323 Kleine Barmsijs – Acanthis cabaret 2007-12-15 10 86 2017-12-28 Statistieken Foto Kaart
383 322 Grote Barmsijs – Acanthis flammea 2008-01-02 30 228 2018-04-07 Statistieken Foto Kaart
384 325 Grote Kruisbek – Loxia pytyopsittacus 2008-01-03 2 13 2017-10-13 Statistieken Foto Kaart
385 38 IJseend – Clangula hyemalis 2008-01-04 13 44 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
386 200 Middelste Bonte Specht – Dendrocoptes medius 2008-02-23 5 5 2018-03-17 Statistieken Foto Kaart
387 271 Taigaboomkruiper – Certhia familiaris 2008-02-23 3 3 2012-03-24 Statistieken Kaart
388 349 Das – Meles meles 2008-04-21 1 1 2008-04-21 Statistieken Foto Kaart
389 163 Geelpootmeeuw – Larus michahellis 2008-04-26 18 23 2018-11-17 Statistieken Foto Kaart
390 549 Zwartkamdwergspanner – Gymnoscelis rufifasciata 2008-04-27 4 4 2017-08-18 Statistieken Foto Kaart
391 300 Engelse Kwikstaart – Motacilla flava flavissima *** 2008-04-30 6 6 2015-05-02 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
392 481 Hageheld – Lasiocampa quercus 2008-05-09 4 4 2014-07-23 Statistieken Foto Kaart
393 572 Grote wintervlinder – Erannis defoliaria 2008-05-12 2 2 2018-11-09 Statistieken Foto Kaart
394 206 Roodpootvalk – Falco vespertinus 2008-05-13 2 2 2012-06-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
395 935 Gewone meikever – Melolontha melolontha 2008-05-23 1 6 2008-05-23 Statistieken Kaart
396 85 Grauwe Kiekendief – Circus pygargus 2008-05-31 11 15 2017-06-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
397 420 Weidebeekjuffer – Calopteryx splendens 2008-05-31 24 393 2018-06-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
398 96 Kleinst Waterhoen – Porzana pusilla 2008-06-09 2 4 2009-06-13 Statistieken Foto Geluid Kaart
399 197 Bijeneter – Merops apiaster 2008-06-17 1 1 2008-06-17 Statistieken Kaart
400 659 Huismoeder – Noctua pronuba 2008-06-18 47 71 2017-10-11 Statistieken Foto Kaart
401 498 Zomervlinder – Geometra papilionaria 2008-06-19 13 17 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
402 214 Roodkopklauwier – Lanius senator 2008-06-21 1 1 2008-06-21 Statistieken Foto Kaart
403 103 Steltkluut – Himantopus himantopus 2008-06-26 13 22 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart
404 458 Platbuik – Libellula depressa 2008-06-26 13 23 2018-05-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
405 606 Snuitvlinder – Pterostoma palpina 2008-07-04 6 9 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
406 906 Zoemertje – Stenobothrus lineatus 2008-07-04 20 63 2018-06-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
407 370 Geelsprietdikkopje – Thymelicus sylvestris 2008-07-05 10 18 2017-07-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
408 389 Gentiaanblauwtje – Phengaris alcon 2008-07-05 6 83 2014-07-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
409 395 Grote parelmoervlinder – Argynnis aglaja 2008-07-05 11 153 2017-07-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
410 401 Bosparelmoervlinder – Melitaea athalia 2008-07-05 4 6 2011-05-25 Statistieken Foto Kaart Fenologie
411 428 Koraaljuffer – Ceriagrion tenellum 2008-07-05 17 173 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
412 455 Venwitsnuitlibel – Leucorrhinia dubia 2008-07-05 15 40 2015-06-26 Statistieken Foto Kaart Fenologie
413 842 Ronde zonnedauw – Drosera rotundifolia 2008-07-05 2 6 2009-08-13 Statistieken Foto Kaart
414 846 Klokjesgentiaan – Gentiana pneumonanthe 2008-07-05 8 58 2014-08-13 Statistieken Foto Kaart
415 466 Geelvlekheidelibel – Sympetrum flaveolum 2008-08-01 2 3 2008-08-11 Statistieken Foto Kaart Fenologie
416 470 Bruinrode heidelibel – Sympetrum striolatum 2008-08-02 19 52 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
417 113 Strandplevier – Charadrius alexandrinus 2008-08-11 4 5 2017-06-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
418 427 Bruine winterjuffer – Sympecma fusca 2008-08-25 3 5 2013-10-19 Statistieken Foto Kaart Fenologie
419 841 Kleine zonnedauw – Drosera intermedia 2008-08-29 11 3.804 2015-08-01 Statistieken Foto Kaart
420 883 Gewone heksenboleet – Boletus erythropus 2008-09-05 1 1 2008-09-05 Statistieken Foto Kaart
421 199 Draaihals – Jynx torquilla 2008-09-13 34 34 2017-04-29 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
422 471 Steenrode heidelibel – Sympetrum vulgatum 2008-09-27 25 131 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
423 612 Meriansborstel – Calliteara pudibunda 2008-10-01 4 4 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
424 273 Roze Spreeuw – Pastor roseus 2008-10-25 4 4 2015-06-20 Statistieken Foto Kaart
425 884 Heideknotszwam – Clavaria argillacea 2008-12-20 1 1 2008-12-20 Statistieken Foto Kaart
426 886 Gewoon fluweelpootje – Flammulina velutipes 2008-12-27 1 6 2008-12-27 Statistieken Foto Kaart
427 888 Grote sponszwam – Sparassis crispa 2008-12-27 1 1 2008-12-27 Statistieken Foto Kaart
428 4 Roodhalsgans – Branta ruficollis 2009-01-02 6 6 2016-05-27 Statistieken Foto Kaart
429 240 Cetti’s Zanger – Cettia cetti 2009-01-02 34 47 2018-04-21 Statistieken Geluid Kaart
430 350 Wezel – Mustela nivalis 2009-01-02 1 1 2009-01-02 Statistieken Kaart
431 159 Grote Burgemeester – Larus hyperboreus 2009-01-19 6 7 2017-03-21 Statistieken Foto Kaart
432 3 Witbuikrotgans – Branta bernicla hrota *** 2009-02-18 9 64 2016-02-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
433 10 Kleine Rietgans – Anser brachyrhynchus 2009-02-18 6 225 2016-12-17 Statistieken Foto Kaart
434 13 Dwerggans – Anser erythropus 2009-02-18 1 25 2009-02-18 Statistieken Foto Kaart
435 193 Velduil – Asio flammeus 2009-03-07 10 16 2016-04-16 Statistieken Foto Kaart
436 97 Porseleinhoen – Porzana porzana 2009-03-30 5 6 2018-05-26 Statistieken Foto Geluid Kaart Fenologie
437 305 Rouwkwikstaart – Motacilla alba yarrellii *** 2009-04-04 10 10 2018-03-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
438 924 Tuinschallebijter – Carabus nemoralis 2009-04-06 1 1 2009-04-06 Statistieken Foto Kaart
439 944 Gewone wegwesp – Anoplius viaticus 2009-04-11 1 1 2009-04-11 Statistieken Foto Kaart
440 457 Noordse witsnuitlibel – Leucorrhinia rubicunda 2009-04-20 8 61 2017-07-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
441 87 Zwarte Wouw – Milvus migrans 2009-04-25 7 9 2018-05-14 Statistieken Foto Kaart Fenologie
442 302 Noordse Kwikstaart – Motacilla flava thunbergi *** 2009-04-25 6 14 2018-05-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
443 448 Glassnijder – Brachytron pratense 2009-04-25 5 8 2016-06-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
444 579 Berkenspikkelspanner – Aethalura punctulata 2009-04-28 1 1 2009-04-28 Statistieken Kaart
445 450 Smaragdlibel – Cordulia aenea 2009-04-30 14 49 2018-05-05 Statistieken Foto Kaart Fenologie
446 942 Grote zijdebij – Colletes cunicularius 2009-05-04 1 1 2009-05-04 Statistieken Foto Kaart
447 828 Snoek – Esox lucius 2009-05-21 1 1 2009-05-21 Statistieken Foto Kaart
448 483 Heideringelrups – Malacosoma castrensis 2009-05-22 11 215 2016-08-02 Statistieken Foto Kaart
449 431 Variabele waterjuffer – Coenagrion pulchellum 2009-05-23 17 60 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
450 434 Grote roodoogjuffer – Erythromma najas 2009-05-23 18 176 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
451 284 Noordse Nachtegaal – Luscinia luscinia 2009-05-25 2 2 2010-05-22 Statistieken Geluid Kaart
452 430 Azuurwaterjuffer – Coenagrion puella 2009-05-29 35 172 2018-06-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
453 79 Slangenarend – Circaetus gallicus 2009-06-03 6 7 2017-07-15 Statistieken Foto Kaart
454 132 Bonapartes Strandloper – Calidris fuscicollis 2009-06-03 2 2 2009-10-17 Statistieken Foto Kaart
455 429 Maanwaterjuffer – Coenagrion lunulatum 2009-06-03 2 2 2010-07-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
456 614 Donsvlinder – Euproctis similis 2009-06-03 4 4 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
457 624 Grote beer – Arctia caja 2009-06-03 5 13 2017-06-10 Statistieken Foto Kaart
458 917 Waterschorpioen – Nepa cinerea 2009-06-06 1 1 2009-06-06 Statistieken Foto Kaart
459 170 Noordse Stern – Sterna paradisaea 2009-06-20 6 25 2018-04-27 Statistieken Foto Kaart Fenologie
460 480 Rietvink – Euthrix potatoria 2009-06-20 6 10 2016-07-28 Statistieken Foto Kaart
461 688 Schaapje – Acronicta leporina 2009-06-28 12 16 2016-08-25 Statistieken Foto Kaart
462 861 Beklierde duizendknoop – Persicaria lapathifolia 2009-07-06 1 1 2009-07-06 Statistieken Foto Kaart
463 919 Gewone kielwants – Elasmucha grisea 2009-07-06 1 1 2009-07-06 Statistieken Foto Kaart
464 848 Moeraskruiskruid – Jacobaea paludosa 2009-07-09 1 35 2009-07-09 Statistieken Foto Kaart
465 476 Metaalvlinder – Adscita statices 2009-07-16 4 12 2017-07-15 Statistieken Foto Kaart
466 501 Geblokte zomervlinder – Thalera fimbrialis 2009-07-16 3 3 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
467 721 Zilverstreep – Deltote bankiana 2009-07-16 8 11 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
468 520 Bruine vierbandspanner – Xanthorhoe spadicearia 2009-07-21 10 12 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
469 598 Kleine hermelijnvlinder – Furcula furcula 2009-07-21 7 8 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
470 391 Heideblauwtje – Plebejus argus 2009-07-24 15 58 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
471 439 Blauwe breedscheenjuffer – Platycnemis pennipes 2009-07-24 20 144 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
472 537 Hennepnetelspanner – Perizoma alchemillata 2009-07-29 9 10 2018-07-20 Statistieken Foto Kaart
473 628 Kleine beer – Phragmatobia fuliginosa 2009-07-29 18 24 2017-08-22 Statistieken Foto Kaart
474 695 Piramidevlinder – Amphipyra pyramidea 2009-07-29 8 14 2017-09-13 Statistieken Foto Kaart
475 818 Lijnvalkmot – Evergestis forficalis 2009-07-29 2 10 2009-07-30 Statistieken Foto Kaart
476 599 Dromedaris – Notodonta dromedarius 2009-07-30 26 37 2018-07-20 Statistieken Foto Kaart
477 605 Brandvlerkvlinder – Pheosia tremula 2009-07-30 15 23 2017-08-22 Statistieken Foto Kaart
478 609 Eikenprocessierups – Thaumetopoea processionea 2009-07-30 11 58 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
479 653 Haarbos – Ochropleura plecta 2009-07-30 33 64 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
480 654 Volgeling – Noctua comes 2009-07-30 7 7 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
481 656 Kleine huismoeder – Noctua interjecta 2009-07-30 1 1 2009-07-30 Statistieken Foto Kaart
482 657 Kleine breedbandhuismoeder – Noctua janthina 2009-07-30 18 27 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
483 660 Granietuil – Lycophotia porphyrea 2009-07-30 13 22 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
484 668 Gevorkte silene-uil – Sideridis rivularis 2009-07-30 1 1 2009-07-30 Statistieken Foto Kaart
485 685 Schilddrager – Subacronicta megacephala 2009-07-30 4 4 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
486 820 Muntvlindertje – Pyrausta aurata 2009-07-30 7 7 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart
487 482 Veelvraat – Macrothylacia rubi 2009-07-31 1 4 2009-07-31 Statistieken Foto Kaart
488 918 Zuringrandwants – Coreus marginatus 2009-08-07 1 1 2009-08-07 Statistieken Foto Kaart
489 851 Wilde kamperfoelie – Lonicera periclymenum 2009-08-08 2 63 2016-07-30 Statistieken Kaart
490 943 Pluimvoetbij – Dasypoda hirtipes 2009-08-08 1 1 2009-08-08 Statistieken Foto Kaart
491 472 Grote aardslak – Limax maximus 2009-08-09 1 1 2009-08-09 Statistieken Foto Kaart
492 440 Blauwe glazenmaker – Aeshna cyanea 2009-08-10 7 7 2014-08-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
493 514 Zuringspanner – Lythria cruentaria 2009-08-10 5 15 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
494 835 Tamme kastanje – Castanea sativa 2009-08-15 1 5 2009-08-15 Statistieken Kaart
495 871 Pijlkruid – Sagittaria sagittifolia 2009-08-15 1 501 2009-08-15 Statistieken Foto Kaart
496 897 Schapenteek – Ixodes ricinus 2009-08-15 1 1 2009-08-15 Statistieken Kaart
497 371 Kommavlinder – Hesperia comma 2009-08-19 34 98 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart Fenologie
498 473 Oranje wortelboorder – Triodia sylvina 2009-08-20 7 21 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
499 443 Venglazenmaker – Aeshna juncea 2009-08-22 2 3 2013-07-20 Statistieken Foto Kaart Fenologie
500 638 Bruine snuituil – Hypena proboscidalis 2009-08-25 13 15 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
501 831 Struikhei – Calluna vulgaris 2009-08-26 1 1 2009-08-26 Statistieken Kaart
502 844 Gewone dophei – Erica tetralix 2009-08-26 1 1 2009-08-26 Statistieken Kaart
503 874 Krabbenscheer – Stratiotes aloides 2009-08-26 4 1.600 2016-07-28 Statistieken Kaart
504 839 Haagwinde – Convolvulus sepium 2009-08-27 1 1 2009-08-27 Statistieken Kaart
505 847 Gewone waternavel – Hydrocotyle vulgaris 2009-08-28 1 1 2009-08-28 Statistieken Foto Kaart
506 857 Witte waterlelie – Nymphaea alba 2009-08-28 1 1 2009-08-28 Statistieken Kaart
507 870 Gewone braam – Rubus fruticosus 2009-08-28 1 1 2009-08-28 Statistieken Kaart
508 726 Getekende gamma-uil – Macdunnoughia confusa 2009-08-31 1 1 2009-08-31 Statistieken Foto Kaart
509 838 Akkerdistel – Cirsium arvense 2009-08-31 1 1 2009-08-31 Statistieken Kaart
510 875 Boerenwormkruid – Tanacetum vulgare 2009-08-31 2 151 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
511 878 Grote lisdodde – Typha latifolia 2009-08-31 3 27 2013-08-22 Statistieken Foto Kaart
512 843 Harig wilgenroosje – Epilobium hirsutum 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
513 863 Smalle weegbree – Plantago lanceolata 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
514 864 Grote weegbree – Plantago major 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
515 873 Gekroesde melkdistel – Sonchus asper 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
516 876 Rode klaver – Trifolium pratense 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
517 877 Witte klaver – Trifolium repens 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Kaart
518 879 Grote brandnetel – Urtica dioica 2009-09-02 1 1 2009-09-02 Statistieken Foto Kaart
519 858 Grote teunisbloem – Oenothera glazioviana 2009-09-03 1 1 2009-09-03 Statistieken Foto Kaart
520 162 Pontische Meeuw – Larus cachinnans 2009-09-25 70 156 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
521 135 Grote Grijze Snip – Limnodromus scolopaceus 2009-10-14 1 1 2009-10-14 Statistieken Foto Kaart
522 36 Grote Zee-eend – Melanitta fusca 2009-10-16 6 18 2018-09-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
523 109 Amerikaanse Goudplevier – Pluvialis dominica 2009-10-17 1 1 2009-10-17 Statistieken Foto Kaart
524 126 Taigastrandloper – Calidris subminuta 2009-10-27 1 1 2009-10-27 Statistieken Foto Kaart
525 134 Gestreepte Strandloper – Calidris melanotos 2009-10-27 1 1 2009-10-27 Statistieken Kaart
526 338 Baltimoretroepiaal – Icterus galbula 2010-01-11 1 1 2010-01-11 Statistieken Foto Kaart
527 329 Europese Kanarie – Serinus serinus 2010-01-26 5 12 2018-01-13 Statistieken Foto Kaart
528 198 Hop – Upupa epops 2010-04-01 2 2 2014-04-22 Statistieken Foto Kaart
529 33 Kleine Topper – Aythya affinis 2010-04-09 1 1 2010-04-09 Statistieken Kaart
530 30 Ringsnaveleend – Aythya collaris 2010-04-10 2 2 2016-03-19 Statistieken Foto Kaart
531 7 Ross’ Gans – Anser rossii 2010-04-24 1 1 2010-04-24 Statistieken Kaart
532 145 Poelruiter – Tringa stagnatilis 2010-04-24 1 1 2010-04-24 Statistieken Foto Kaart
533 581 Dennenspanner – Bupalus piniaria 2010-05-05 5 6 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
534 251 Iberische Tjiftjaf – Phylloscopus ibericus 2010-05-17 2 2 2010-06-21 Statistieken Geluid Kaart
535 187 Dwergooruil – Otus scops 2010-05-21 12 12 2010-06-08 Statistieken Foto Geluid Kaart
536 896 Huiszebraspin – Salticus scenicus 2010-05-25 1 1 2010-05-25 Statistieken Foto Kaart
537 8 Sneeuwgans – Anser caerulescens 2010-05-29 1 1 2010-05-29 Statistieken Kaart
538 260 Graszanger – Cisticola juncidis 2010-05-29 1 1 2010-05-29 Statistieken Foto Kaart
539 676 Eikenvoorjaarsuil – Orthosia miniosa 2010-06-05 1 1 2010-06-05 Statistieken Foto Kaart
540 94 Kwartelkoning – Crex crex 2010-06-16 3 3 2016-05-27 Statistieken Geluid Kaart Fenologie
541 442 Vroege glazenmaker – Aeshna isoceles 2010-06-17 12 39 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
542 523 Bonte bandspanner – Epirrhoe tristata 2010-07-09 2 2 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart
543 778 Brandnetelmot – Anthophila fabriciana 2010-07-09 8 12 2015-07-11 Statistieken Kaart
544 491 Vuursteenvlinder – Habrosyne pyritoides 2010-07-10 8 13 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
545 568 Vliervlinder – Ourapteryx sambucaria 2010-07-10 10 27 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
546 570 Peper-en-zoutvlinder – Biston betularia 2010-07-10 23 38 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
547 588 Groot avondrood – Deilephila elpenor 2010-07-10 11 17 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
548 644 Kleine groenuil – Earias clorana 2010-07-10 6 6 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
549 647 Gewone worteluil – Agrotis exclamationis 2010-07-10 17 35 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
550 697 Meldevlinder – Trachea atriplicis 2010-07-10 11 14 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
551 488 Bruine eenstaart – Drepana curvatula 2010-07-16 17 21 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
552 593 Dennenpijlstaart – Sphinx pinastri 2010-07-16 9 10 2017-08-07 Statistieken Foto Kaart
553 597 Witlijntandvlinder – Drymonia querna 2010-07-16 9 12 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
554 634 Roesje – Scoliopteryx libatrix 2010-07-16 4 4 2016-05-07 Statistieken Foto Kaart
555 652 Houtspaander – Axylia putris 2010-07-16 19 23 2018-06-07 Statistieken Foto Kaart
556 655 Breedbandhuismoeder – Noctua fimbriata 2010-07-16 11 18 2016-09-14 Statistieken Foto Kaart
557 701 Hyena – Cosmia trapezina 2010-07-16 15 20 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
558 512 Schaduwstipspanner – Idaea rusticata 2010-07-20 22 31 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
559 548 Groene dwergspanner – Pasiphila rectangulata 2010-07-20 6 6 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
560 422 Zwervende pantserjuffer – Lestes barbarus 2010-07-28 1 1 2010-07-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
561 133 Blonde Ruiter – Calidris subruficollis 2010-08-04 3 3 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
562 359 Ringslang – Natrix natrix 2010-08-10 1 1 2010-08-10 Statistieken Kaart
563 400 Zilveren maan – Boloria selene 2010-08-10 2 2 2010-08-10 Statistieken Kaart Fenologie
564 437 Tengere grasjuffer – Ischnura pumilio 2010-08-12 5 18 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
565 903 Blauwvleugelsprinkhaan – Oedipoda caerulescens 2010-08-20 7 15 2016-08-15 Statistieken Foto Kaart Fenologie
566 116 Morinelplevier – Charadrius morinellus 2010-08-21 3 4 2017-08-23 Statistieken Kaart Fenologie
567 263 Sperwergrasmus – Sylvia nisoria 2010-09-25 1 1 2010-09-25 Statistieken Kaart
568 340 Gewone Bosmuis – Apodemus sylvaticus 2010-10-16 1 1 2010-10-16 Statistieken Foto Kaart
569 174 Grote Jager – Stercorarius skua 2010-11-26 20 23 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart Fenologie
570 179 Alk – Alca torda 2010-11-26 9 21 2018-10-13 Statistieken Foto Kaart
571 39 Buffelkopeend – Bucephala albeola 2011-01-29 1 1 2011-01-29 Statistieken Foto Kaart
572 149 Grote Geelpootruiter – Tringa melanoleuca 2011-02-25 1 1 2011-02-25 Statistieken Foto Kaart
573 320 Frater – Linaria flavirostris 2011-02-25 8 47 2018-11-17 Statistieken Kaart Fenologie
574 331 IJsgors – Calcarius lapponicus 2011-02-25 3 3 2018-01-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
575 333 Grauwe Gors – Emberiza calandra 2011-03-05 1 3 2011-03-05 Statistieken Kaart
576 357 Hazelworm – Anguis fragilis 2011-04-20 2 2 2016-08-23 Statistieken Foto Kaart
577 26 Amerikaanse Wintertaling – Anas carolinensis 2011-04-21 1 1 2011-04-21 Statistieken Foto Kaart
578 114 Woestijnplevier – Charadrius leschenaultii 2011-04-30 1 1 2011-04-30 Statistieken Foto Kaart
579 925 Groene zandloopkever – Cicindela campestris 2011-05-03 1 1 2011-05-03 Statistieken Foto Kaart
580 936 Roodkopvuurkever – Pyrochroa serraticornis 2011-05-07 1 1 2011-05-07 Statistieken Foto Kaart
581 364 Aardbeivlinder – Pyrgus malvae 2011-05-25 4 9 2012-06-16 Statistieken Foto Kaart Fenologie
582 929 Geringelde smalboktor – Rutpela maculata 2011-06-03 1 1 2011-06-03 Statistieken Foto Kaart
583 433 Kanaaljuffer – Erythromma lindenii 2011-06-25 5 8 2017-08-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
584 559 Klaverspanner – Chiasmia clathrata 2011-06-25 3 6 2014-04-16 Statistieken Foto Kaart
585 474 Gestippelde houtvlinder – Zeuzera pyrina 2011-06-28 3 12 2015-07-04 Statistieken Foto Kaart
586 475 Wilgenhoutrups – Cossus cossus 2011-06-28 3 3 2017-07-05 Statistieken Foto Kaart
587 528 Gele agaatspanner – Gandaritis pyraliata 2011-06-28 7 9 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
588 567 Kortzuiger – Crocallis elinguaria 2011-06-28 7 9 2017-08-22 Statistieken Foto Kaart
589 619 Zwart beertje – Atolmis rubricollis 2011-06-28 3 4 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
590 663 Zwarte-c-uil – Xestia c-nigrum 2011-06-28 18 29 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
591 670 Perzikkruiduil – Melanchra persicariae 2011-06-28 10 11 2017-08-08 Statistieken Foto Kaart
592 680 Bleke grasuil – Mythimna pallens 2011-06-28 4 8 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
593 731 Zilverhaak – Deltote uncula 2011-06-28 1 1 2011-06-28 Statistieken Kaart
594 64 Woudaap – Ixobrychus minutus 2011-06-29 1 1 2011-06-29 Statistieken Kaart
595 532 Blauwrandspanner – Plemyria rubiginata 2011-07-09 2 4 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
596 603 Wapendrager – Phalera bucephala 2011-07-09 23 50 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
597 923 Kleine rode weekschild – Rhagonycha fulva 2011-07-15 1 80 2011-07-15 Statistieken Foto Kaart
598 932 Zevenstippelig lieveheersbeestje – Coccinella septempunctata 2011-07-15 1 5 2011-07-15 Statistieken Kaart
599 452 Metaalglanslibel – Somatochlora metallica 2011-07-21 2 2 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
600 365 Kaasjeskruiddikkopje – Carcharodus alceae 2011-08-02 4 8 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart
601 366 Bruin dikkopje – Erynnis tages 2011-08-02 7 15 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
602 374 Boswitje – Leptidea sinapis 2011-08-02 9 30 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
603 393 Klaverblauwtje – Cyaniris semiargus 2011-08-02 2 2 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart
604 463 Beekoeverlibel – Orthetrum coerulescens 2011-08-02 1 8 2011-08-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
605 468 Bandheidelibel – Sympetrum pedemontanum 2011-08-02 3 69 2017-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
606 629 Spaanse vlag – Euplagia quadripunctaria 2011-08-02 1 1 2011-08-02 Statistieken Foto Kaart
607 633 Bruine daguil – Euclidia glyphica 2011-08-02 6 51 2017-08-02 Statistieken Foto Kaart
608 907 Moerassprinkhaan – Stethophyma grossum 2011-08-02 13 31 2018-09-08 Statistieken Foto Kaart Fenologie
609 909 Sikkelsprinkhaan – Phaneroptera falcata 2011-08-02 9 18 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
610 915 Grote Groene Sabelsprinkhaan – Tettigonia viridissima 2011-08-02 7 29 2017-07-01 Statistieken Kaart Fenologie
611 945 Franse veldwesp – Polistes dominula 2011-08-03 1 1 2011-08-03 Statistieken Foto Kaart
612 902 Knopsprietje – Myrmeleotettix maculatus 2011-08-05 1 1 2011-08-05 Statistieken Foto Kaart Fenologie
613 904 Zwart Wekkertje – Omocestus rufipes 2011-08-05 4 9 2015-08-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
614 905 Wekkertje – Omocestus viridulus 2011-08-15 1 1 2011-08-15 Statistieken Kaart Fenologie
615 92 Kleine Trap – Tetrax tetrax 2011-09-03 1 1 2011-09-03 Statistieken Kaart
616 899 Bruine Sprinkhaan – Chorthippus brunneus 2011-09-10 1 1 2011-09-10 Statistieken Kaart Fenologie
617 911 Gewoon Spitskopje – Conocephalus dorsalis 2011-09-10 1 1 2011-09-10 Statistieken Kaart Fenologie
618 95 Klein Waterhoen – Porzana parva 2011-09-24 2 2 2016-06-08 Statistieken Kaart
619 152 Vorkstaartmeeuw – Xema sabini 2011-10-21 2 2 2017-10-14 Statistieken Kaart
620 247 Raddes Boszanger – Phylloscopus schwarzi 2011-10-22 1 1 2011-10-22 Statistieken Foto Kaart
621 327 Witbandkruisbek – Loxia leucoptera 2011-10-22 1 1 2011-10-22 Statistieken Foto Kaart
622 44 Witkopeend – Oxyura leucocephala 2012-01-04 1 1 2012-01-04 Statistieken Foto Kaart
623 51 Noordse Stormvogel – Fulmarus glacialis 2012-01-04 1 7 2012-01-04 Statistieken Kaart Fenologie
624 175 Middelste Jager – Stercorarius pomarinus 2012-01-04 2 3 2014-11-22 Statistieken Kaart Fenologie
625 244 Humes Bladkoning – Phylloscopus humei 2012-01-04 1 1 2012-01-04 Statistieken Geluid Kaart
626 67 Koereiger – Bubulcus ibis 2012-05-12 3 3 2018-11-03 Statistieken Foto Kaart
627 130 Bairds Strandloper – Calidris bairdii 2012-05-14 1 1 2012-05-14 Statistieken Foto Kaart
628 243 Bergfluiter – Phylloscopus bonelli 2012-06-23 2 2 2018-08-30 Statistieken Kaart
629 601 Kameeltje – Notodonta ziczac 2012-06-30 6 8 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
630 610 Witvlakvlinder – Orgyia antiqua 2012-06-30 2 2 2015-07-23 Statistieken Foto Kaart
631 690 Drietand – Acronicta tridens 2012-06-30 1 1 2012-06-30 Statistieken Kaart
632 507 Schildstipspanner – Idaea biselata 2012-07-10 7 11 2017-07-05 Statistieken Kaart
633 562 Grijze heispanner – Pachycnemia hippocastanaria 2012-07-10 1 20 2012-07-10 Statistieken Kaart
634 574 Geveerde spikkelspanner – Peribatodes secundaria 2012-07-10 1 2 2012-07-10 Statistieken Kaart
635 621 Streepkokerbeertje – Eilema complana 2012-07-10 3 7 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
636 643 Licht visstaartje – Nola aerugula 2012-07-10 3 3 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
637 681 Komma-uil – Leucania comma 2012-07-10 3 5 2016-06-25 Statistieken Foto Kaart
638 707 Donker halmuiltje – Oligia latruncula 2012-07-10 2 2 2016-06-25 Statistieken Foto Kaart
639 724 Schijnnonvlinder – Panthea coenobita 2012-07-10 2 2 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
640 732 Erwtenuil – Ceramica pisi 2012-07-10 2 2 2015-06-17 Statistieken Kaart
641 733 Randvlekuil – Charanyca ferruginea 2012-07-10 1 6 2012-07-10 Statistieken Kaart
642 736 Vogelkersstippelmot – Yponomeuta evonymella 2012-07-10 4 17 2017-08-11 Statistieken Foto Kaart
643 755 Grote appelbladroller – Archips podana 2012-07-10 6 7 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
644 771 Distelknoopvlekje – Eucosma cana 2012-07-10 1 1 2012-07-10 Statistieken Kaart
645 772 Loofboombladroller – Gypsonoma dealbana 2012-07-10 1 2 2012-07-10 Statistieken Kaart
646 798 Lichte granietmot – Eudonia lacustrata 2012-07-10 1 1 2012-07-10 Statistieken Kaart
647 931 Tienvleklieveheersbeestje – Calvia decemguttata 2012-07-10 2 2 2013-07-27 Statistieken Foto Kaart
648 517 Vierbandspanner – Xanthorhoe ferrugata 2012-07-21 10 10 2017-08-12 Statistieken Foto Kaart
649 704 Grauwe grasuil – Apamea remissa 2012-07-21 3 3 2017-06-17 Statistieken Foto Kaart
650 489 Berkeneenstaart – Drepana falcataria 2012-07-26 12 14 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
651 566 Halvemaanvlinder – Selenia tetralunaria 2012-07-26 2 2 2015-07-16 Statistieken Foto Kaart
652 667 Spurrie-uil – Anarta trifolii 2012-07-26 6 7 2017-08-14 Statistieken Foto Kaart
653 529 Marmerspanner – Ecliptopera silaceata 2012-08-02 2 3 2015-06-17 Statistieken Foto Kaart
654 616 Plakker – Lymantria dispar 2012-08-02 7 10 2018-07-20 Statistieken Foto Kaart
655 467 Zwervende heidelibel – Sympetrum fonscolombii 2012-08-03 5 5 2017-08-09 Statistieken Foto Kaart Fenologie
656 622 Glad beertje – Eilema griseola 2012-08-04 1 4 2012-08-04 Statistieken Kaart
657 666 Roodbont heide-uiltje – Anarta myrtilli 2012-08-04 1 1 2012-08-04 Statistieken Kaart
658 898 Ratelaar – Chorthippus biguttulus 2012-08-09 1 1 2012-08-09 Statistieken Kaart Fenologie
659 901 Gouden Sprinkhaan – Chrysochraon dispar 2012-08-09 3 3 2016-07-28 Statistieken Foto Kaart Fenologie
660 65 Kwak – Nycticorax nycticorax 2012-08-29 1 2 2012-08-29 Statistieken Foto Kaart
661 398 Kleine parelmoervlinder – Issoria lathonia 2012-09-01 1 3 2012-09-01 Statistieken Foto Kaart Fenologie
662 2 Zwarte Rotgans – Branta bernicla nigricans *** 2012-11-17 3 3 2014-01-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
663 306 Grote Pieper – Anthus richardi 2012-11-17 2 2 2013-10-12 Statistieken Kaart Fenologie
664 889 Gele trilzwam – Tremella mesenterica 2012-12-22 1 1 2012-12-22 Statistieken Kaart
665 368 Spiegeldikkopje – Heteropterus morpheus 2013-07-18 3 10 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
666 402 Dambordje – Melanargia galathea 2013-07-18 1 1 2013-07-18 Statistieken Foto Kaart Fenologie
667 409 Kleine ijsvogelvlinder – Limenitis camilla 2013-07-18 3 9 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
668 410 Grote weerschijnvlinder – Apatura iris 2013-07-18 5 10 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart
669 631 Phegeavlinder – Amata phegea 2013-07-18 2 63 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart
670 418 Veenhooibeestje – Coenonympha tullia 2013-07-20 2 27 2015-06-27 Statistieken Foto Kaart
671 477 Bruine metaalvlinder – Rhagades pruni 2013-07-20 3 4 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
672 594 Hermelijnvlinder – Cerura vinula 2013-07-20 2 3 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
673 728 Moerasgoudvenstertje – Plusia putnami 2013-07-20 1 1 2013-07-20 Statistieken Foto Kaart
674 845 Veenpluis – Eriophorum angustifolium 2013-07-20 1 100 2013-07-20 Statistieken Kaart
675 880 Grote veenbes – Vaccinium macrocarpon 2013-07-20 1 10 2013-07-20 Statistieken Kaart
676 613 Bastaardsatijnvlinder – Euproctis chrysorrhoea 2013-07-22 1 1 2013-07-22 Statistieken Foto Kaart
677 646 Zilveren groenuil – Pseudoips prasinana 2013-07-22 3 3 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
678 700 Wilgenschorsvlinder – Apterogenum ypsillon 2013-07-22 2 2 2013-07-27 Statistieken Foto Kaart
679 545 Wilgendwergspanner – Eupithecia tenuiata 2013-07-23 1 1 2013-07-23 Statistieken Kaart
680 592 Ligusterpijlstaart – Sphinx ligustri 2013-07-23 4 4 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
681 620 Vierstipbeertje – Cybosia mesomella 2013-07-23 1 1 2013-07-23 Statistieken Kaart
682 511 Geelpurperen spanner – Idaea muricata 2013-07-26 3 3 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
683 547 V-dwergspanner – Chloroclystis v-ata 2013-07-26 4 4 2017-07-05 Statistieken Foto Kaart
684 550 Leverkleurige spanner – Euchoeca nebulata 2013-07-26 3 3 2017-08-26 Statistieken Kaart
685 637 Paddenstoeluil – Parascotia fuliginaria 2013-07-26 2 2 2014-07-26 Statistieken Foto Kaart
686 722 Donkere marmeruil – Deltote pygarga 2013-07-26 8 8 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
687 737 Wilgenstippelmot – Yponomeuta rorrella 2013-07-26 1 1 2013-07-26 Statistieken Kaart
688 642 Gele snuituil – Paracolax tristalis 2013-07-27 1 1 2013-07-27 Statistieken Foto Kaart
689 664 Driehoekuil – Xestia triangulum 2013-07-27 6 7 2017-06-30 Statistieken Foto Kaart
690 686 Bont schaapje – Acronicta aceris 2013-07-27 3 4 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
691 691 Kleine rietvink – Simyra albovenosa 2013-07-27 1 1 2013-07-27 Statistieken Kaart
692 694 Groene korstmosuil – Nyctobrya muralis 2013-07-27 4 4 2018-07-20 Statistieken Foto Kaart
693 705 Moerasgrasuil – Lateroligia ophiogramma 2013-07-27 2 2 2015-07-22 Statistieken Foto Kaart
694 938 Meeltor – Tenebrio molitor 2013-07-27 1 1 2013-07-27 Statistieken Kaart
695 672 W-uil – Lacanobia thalassina 2013-08-02 1 1 2013-08-02 Statistieken Kaart
696 710 Halmrupsvlinder – Mesapamea secalis 2013-08-02 2 2 2015-07-22 Statistieken Foto Kaart
697 713 Roodbruine vlekuil – Amphipoea oculea 2013-08-02 3 7 2015-08-12 Statistieken Foto Kaart
698 809 Drietandvlakjesmot – Catoptria falsella 2013-08-02 6 10 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
699 910 Zuidelijk Spitskopje – Conocephalus fuscus 2013-08-02 1 1 2013-08-02 Statistieken Foto Kaart
700 490 Bleke eenstaart – Falcaria lacertinaria 2013-08-03 7 12 2017-08-07 Statistieken Foto Kaart
701 604 Berkenbrandvlerkvlinder – Pheosia gnoma 2013-08-03 3 4 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
702 397 Keizersmantel – Argynnis paphia 2013-08-14 1 2 2013-08-14 Statistieken Foto Kaart
703 447 Zuidelijke keizerlibel – Anax parthenope 2013-08-14 2 3 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart Fenologie
704 445 Groene glazenmaker – Aeshna viridis 2013-08-29 4 13 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
705 212 Daurische Klauwier – Lanius isabellinus 2013-10-23 1 1 2013-10-23 Statistieken Foto Kaart
706 190 Sperweruil – Surnia ulula 2013-11-27 2 2 2014-01-30 Statistieken Foto Kaart
707 115 Kaspische Plevier – Charadrius asiaticus 2014-01-18 1 1 2014-01-18 Statistieken Foto Kaart
708 210 Bruine Klauwier – Lanius cristatus 2014-03-08 1 1 2014-03-08 Statistieken Foto Kaart
709 363 Heikikker – Rana arvalis 2014-03-12 1 4 2014-03-12 Statistieken Kaart
710 834 Pinksterbloem – Cardamine pratensis 2014-03-26 1 1 2014-03-26 Statistieken Kaart
711 540 Streepjesdwergspanner – Eupithecia intricata 2014-05-24 2 2 2016-08-02 Statistieken Foto Kaart
712 585 Appeltak – Campaea margaritaria 2014-05-24 17 48 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
713 602 Eikentandvlinder – Peridea anceps 2014-05-24 1 1 2014-05-24 Statistieken Foto Kaart
714 702 Variabele grasuil – Apamea crenata 2014-05-24 2 3 2016-06-03 Statistieken Foto Kaart
715 171 Witwangstern – Chlidonias hybrida 2014-05-31 6 9 2018-06-09 Statistieken Foto Kaart
716 526 Bessentakvlinder – Eulithis mellinata 2014-06-07 1 1 2014-06-07 Statistieken Foto Kaart
717 596 Gestreepte tandvlinder – Drymonia dodonaea 2014-06-07 4 4 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
718 698 Agaatvlinder – Phlogophora meticulosa 2014-06-07 5 5 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
719 625 Roodbandbeer – Diacrisia sannio 2014-06-21 4 4 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
720 318 Roodmus – Carpodacus erythrinus 2014-06-28 2 2 2015-08-29 Statistieken Foto Kaart
721 510 Dwergstipspanner – Idaea fuscovenosa 2014-07-18 2 2 2016-06-25 Statistieken Foto Kaart
722 658 Zwartpuntvolgeling – Noctua orbona 2014-07-18 1 1 2014-07-18 Statistieken Foto Kaart
723 937 Krompootdoodgraver – Nicrophorus vespillo 2014-07-18 1 1 2014-07-18 Statistieken Foto Kaart
724 703 Graswortelvlinder – Apamea monoglypha 2014-07-19 5 5 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
725 723 Hazelaaruil – Colocasia coryli 2014-07-19 3 9 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
726 789 Triangelmot – Hypsopygia costalis 2014-07-19 1 1 2014-07-19 Statistieken Foto Kaart
727 720 Oranje o-vlinder – Pyrrhia umbra 2014-07-23 3 4 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
728 648 Grote worteluil – Agrotis ipsilon 2014-08-02 2 2 2017-08-14 Statistieken Foto Kaart
729 853 Moeraswolfsklauw – Lycopodiella inundata 2014-09-20 2 130 2015-08-01 Statistieken Kaart
730 34 Koningseider – Somateria spectabilis 2014-09-26 1 1 2014-09-26 Statistieken Kaart
731 108 Aziatische Goudplevier – Pluvialis fulva 2014-09-26 1 1 2014-09-26 Statistieken Kaart
732 354 Bruinvis – Phocoena phocoena 2014-11-22 1 1 2014-11-22 Statistieken Kaart
733 90 Arendbuizerd – Buteo rufinus 2015-01-17 1 1 2015-01-17 Statistieken Foto Kaart
734 143 Kleine Geelpootruiter – Tringa flavipes 2015-03-14 2 2 2015-04-15 Statistieken Kaart
735 101 Griel – Burhinus oedicnemus 2015-04-27 1 1 2015-04-27 Statistieken Foto Kaart
736 519 Geoogde bandspanner – Xanthorhoe montanata 2015-06-13 4 5 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
737 662 Gewone breedvleugeluil – Diarsia rubi 2015-06-17 8 8 2017-08-14 Statistieken Foto Kaart
738 497 Gevlekte zomervlinder – Comibaena bajularia 2015-06-25 2 2 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
739 717 Gewone stofuil – Hoplodrina octogenaria 2015-06-25 12 24 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
740 774 Gewone witvlakbladroller – Hedya nubiferana 2015-06-25 2 2 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
741 611 Grauwe borstel – Dicallomera fascelina 2015-06-27 3 4 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
742 561 Lindeknotsvlinder – Plagodis dolabraria 2015-07-04 3 3 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
743 799 Variabele granietmot – Eudonia mercurella 2015-07-04 1 1 2015-07-04 Statistieken Foto Kaart
744 810 Egale vlakjesmot – Catoptria pinella 2015-07-04 4 4 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
745 492 Tweestip-orvlinder – Ochropacha duplaris 2015-07-11 2 2 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
746 589 Populierenpijlstaart – Laothoe populi 2015-07-11 4 4 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
747 515 Springzaadbandspanner – Xanthorhoe biriviata 2015-07-15 2 2 2015-08-11 Statistieken Foto Kaart
748 508 Vlekstipspanner – Idaea dimidiata 2015-07-16 5 6 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
749 671 Groente-uil – Lacanobia oleracea 2015-07-16 9 16 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
750 790 Tweelijnmot – Hypsopygia glaucinalis 2015-07-16 2 2 2015-07-21 Statistieken Foto Kaart
751 822 Gewone coronamot – Anania coronata 2015-07-16 3 3 2016-06-25 Statistieken Foto Kaart
752 451 Gevlekte glanslibel – Somatochlora flavomaculata 2015-07-22 1 1 2015-07-22 Statistieken Foto Kaart Fenologie
753 456 Gevlekte witsnuitlibel – Leucorrhinia pectoralis 2015-07-22 2 2 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
754 618 Rondvleugelbeertje – Thumatha senex 2015-07-22 1 1 2015-07-22 Statistieken Foto Kaart
755 796 Pinokkiomot – Synaphe punctalis 2015-07-22 3 3 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
756 533 Groenbandspanner – Hydriomena impluviata 2015-07-23 2 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
757 759 Fijnmazige bladroller – Pandemis dumetana 2015-07-23 1 1 2015-07-23 Statistieken Foto Kaart
758 770 Hoefijzermot – Epiblema foenella 2015-07-23 1 1 2015-07-23 Statistieken Foto Kaart
759 788 Tweekleurige lichtmot – Euzophera pinguis 2015-07-23 3 3 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
760 692 Schedeldrager – Craniophora ligustri 2015-07-24 7 8 2018-07-21 Statistieken Foto Kaart
761 595 Bruine wapendrager – Clostera curtula 2015-08-01 2 3 2015-08-10 Statistieken Kaart
762 76 Grijze Wouw – Elanus caeruleus 2015-08-05 3 3 2015-11-12 Statistieken Foto Kaart
763 344 Ingekorven Vleermuis – Myotis emarginatus 2015-08-05 1 1 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart
764 390 Donker pimpernelblauwtje – Phengaris nausithous 2015-08-05 2 5 2017-08-02 Statistieken Foto Kaart
765 461 Zuidelijke oeverlibel – Orthetrum brunneum 2015-08-05 2 2 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart Fenologie
766 521 Bruinbandspanner – Scotopteryx chenopodiata 2015-08-05 2 2 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart
767 763 Kanariepietje – Agapeta zoegana 2015-08-05 1 1 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart
768 821 Purpermot – Pyrausta purpuralis 2015-08-05 1 1 2015-08-05 Statistieken Foto Kaart
769 487 Witte eenstaart – Cilix glaucata 2015-08-08 6 8 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
770 527 Oranje agaatspanner – Eulithis testata 2015-08-08 3 15 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
771 617 Nonvlinder – Lymantria monacha 2015-08-08 2 2 2015-08-10 Statistieken Foto Kaart
772 509 Geblokte stipspanner – Idaea emarginata 2015-08-09 1 1 2015-08-09 Statistieken Foto Kaart
773 484 Ringelrups – Malacosoma neustria 2015-08-10 3 17 2015-08-13 Statistieken Kaart
774 494 Berken-orvlinder – Tetheella fluctuosa 2015-08-10 2 4 2015-08-19 Statistieken Kaart
775 500 Melkwitte zomervlinder – Jodis lactearia 2015-08-10 1 1 2015-08-10 Statistieken Kaart
776 502 Berkenoogspanner – Cyclophora albipunctata 2015-08-10 3 4 2015-08-12 Statistieken Kaart
777 504 Gestippelde oogspanner – Cyclophora punctaria 2015-08-10 6 10 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
778 541 Smalvleugeldwergspanner – Eupithecia nanata 2015-08-10 4 4 2017-08-18 Statistieken Foto Kaart
779 544 Witvlakdwergspanner – Eupithecia succenturiata 2015-08-10 1 1 2015-08-10 Statistieken Kaart
780 553 Bonte bessenvlinder – Abraxas grossulariata 2015-08-10 1 1 2015-08-10 Statistieken Kaart
781 565 Herculesje – Selenia dentaria 2015-08-10 4 6 2017-08-12 Statistieken Foto Kaart
782 577 Grote spikkelspanner – Hypomecis roboraria 2015-08-10 1 1 2015-08-10 Statistieken Kaart
783 608 Eekhoorn – Stauropus fagi 2015-08-10 2 2 2015-08-11 Statistieken Kaart
784 615 Satijnvlinder – Leucoma salicis 2015-08-10 2 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
785 693 Donkergroene korstmosuil – Cryphia algae 2015-08-10 4 4 2017-08-15 Statistieken Foto Kaart
786 714 Aardappelstengelboorder – Hydraecia micacea 2015-08-10 2 4 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
787 780 Waaiermot – Alucita hexadactyla 2015-08-10 3 7 2018-05-26 Statistieken Kaart
788 495 Braamvlinder – Thyatira batis 2015-08-11 3 3 2017-08-14 Statistieken Foto Kaart
789 538 Zwartvlekdwergspanner – Eupithecia centaureata 2015-08-11 4 4 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
790 539 Oranje dwergspanner – Eupithecia icterata 2015-08-11 3 3 2017-08-15 Statistieken Kaart
791 551 Geel spannertje – Hydrelia flammeolaria 2015-08-11 2 4 2016-08-02 Statistieken Foto Kaart
792 600 Wilgentandvlinder – Notodonta tritophus 2015-08-11 1 1 2015-08-11 Statistieken Kaart
793 651 Bonte worteluil – Agrotis vestigialis 2015-08-11 2 2 2017-08-12 Statistieken Foto Kaart
794 396 Duinparelmoervlinder – Argynnis niobe 2015-08-13 7 15 2016-08-10 Statistieken Foto Kaart Fenologie
795 679 Helmgrasuil – Mythimna litoralis 2015-08-20 2 2 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
796 307 Duinpieper – Anthus campestris 2015-08-22 2 3 2018-08-30 Statistieken Kaart
797 165 Lachstern – Gelochelidon nilotica 2015-08-29 1 2 2015-08-29 Statistieken Foto Kaart
798 650 Gewone velduil – Agrotis segetum 2015-09-02 1 1 2015-09-02 Statistieken Foto Kaart
799 715 Zuidelijke stofuil – Hoplodrina ambigua 2015-09-02 2 2 2018-08-18 Statistieken Foto Kaart
800 860 Parnassia – Parnassia palustris 2015-09-19 1 1 2015-09-19 Statistieken Kaart
801 345 Rosse Vleermuis – Nyctalus noctula 2015-10-03 1 3 2015-10-03 Statistieken Kaart
802 530 Papegaaitje – Chloroclysta siterata 2015-11-03 1 1 2015-11-03 Statistieken Kaart
803 485 Zwarte herfstspinner – Poecilocampa populi 2015-11-05 1 1 2015-11-05 Statistieken Kaart
804 180 Zwarte Zeekoet – Cepphus grylle 2016-02-06 1 1 2016-02-06 Statistieken Kaart
805 286 Roodkeelnachtegaal – Calliope calliope 2016-02-13 2 2 2016-03-19 Statistieken Foto Kaart
806 890 Ruig Haarmos – Polytrichum piliferum 2016-02-20 1 300 2016-02-20 Statistieken Foto Kaart
807 266 Westelijke Baardgrasmus – Sylvia cantillans cantillans *** 2016-04-16 1 1 2016-04-16 Statistieken Foto Kaart
808 865 Gulden sleutelbloem – Primula veris 2016-04-16 1 2 2016-04-16 Statistieken Foto Kaart
809 675 Dennenuil – Panolis flammea 2016-05-06 1 1 2016-05-06 Statistieken Foto Kaart
810 84 Steppekiekendief – Circus macrourus 2016-05-11 2 2 2017-11-11 Statistieken Foto Kaart
811 531 Schimmelspanner – Dysstroma truncata 2016-06-03 2 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
812 546 Gewone dwergspanner – Eupithecia vulgata 2016-06-03 1 1 2016-06-03 Statistieken Foto Kaart
813 560 Kleine herculesspanner – Cepphis advenaria 2016-06-03 1 1 2016-06-03 Statistieken Foto Kaart
814 623 Geel beertje – Eilema sororcula 2016-06-03 3 3 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
815 730 Donker brandnetelkapje – Abrostola triplasia 2016-06-03 3 3 2017-08-01 Statistieken Foto Kaart
816 815 Kroosvlindertje – Cataclysta lemnata 2016-06-03 2 2 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
817 367 Bont dikkopje – Carterocephalus palaemon 2016-06-04 1 1 2016-06-04 Statistieken Kaart Fenologie
818 421 Bosbeekjuffer – Calopteryx virgo 2016-06-04 4 7 2017-08-02 Statistieken Foto Kaart Fenologie
819 449 Beekrombout – Gomphus vulgatissimus 2016-06-04 1 4 2016-06-04 Statistieken Kaart Fenologie
820 459 Bruine korenbout – Libellula fulva 2016-06-04 3 8 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart Fenologie
821 750 Groene eikenbladroller – Tortrix viridana 2016-06-04 2 2 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
822 661 Bruine breedvleugeluil – Diarsia brunnea 2016-06-25 1 1 2016-06-25 Statistieken Foto Kaart
823 718 Morpheusstofuil – Caradrina morpheus 2016-06-25 2 3 2017-07-06 Statistieken Foto Kaart
824 735 Grote reuzenzakdrager – Pachythelia villosella 2016-07-02 1 1 2016-07-02 Statistieken Foto Kaart
825 908 Veldkrekel – Gryllus campestris 2016-07-02 2 3 2016-07-09 Statistieken Kaart Fenologie
826 188 Oehoe – Bubo bubo 2016-07-23 2 2 2018-03-17 Statistieken Foto Kaart
827 829 Donzige klit – Arctium tomentosum 2016-07-23 1 1 2016-07-23 Statistieken Kaart
828 833 Ruig klokje – Campanula trachelium 2016-07-23 1 20 2016-07-23 Statistieken Kaart
829 850 Boslathyrus – Lathyrus sylvestris 2016-07-23 1 10 2016-07-23 Statistieken Kaart
830 930 Kleine populierenboktor – Saperda populnea 2016-07-23 1 1 2016-07-23 Statistieken Foto Kaart
831 689 Zuringuil – Acronicta rumicis 2016-07-26 3 3 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
832 465 Kempense heidelibel – Sympetrum depressiusculum 2016-07-28 2 3 2018-06-30 Statistieken Foto Kaart Fenologie
833 852 Moerasrolklaver – Lotus pedunculatus 2016-07-28 1 100 2016-07-28 Statistieken Kaart
834 854 Grote kattenstaart – Lythrum salicaria 2016-07-28 1 100 2016-07-28 Statistieken Kaart
835 928 Gevlekte smalboktor – Leptura quadrifasciata 2016-07-28 1 1 2016-07-28 Statistieken Foto Kaart
836 869 Dauwbraam – Rubus caesius 2016-07-30 1 50 2016-07-30 Statistieken Kaart
837 712 Geelbruine vlekuil – Amphipoea fucosa 2016-08-01 1 1 2016-08-01 Statistieken Kaart
838 949 Kompaskwal – Chrysaora hysoscella 2016-08-02 1 2 2016-08-02 Statistieken Kaart
839 950 Motorcrosser in de natuur – Illegal motorcycle 2016-08-13 1 1 2016-08-13 Statistieken Kaart
840 926 Bastaardzandloopkever – Cicindela hybrida 2016-08-15 1 1 2016-08-15 Statistieken Foto Kaart
841 384 Sleedoornpage – Thecla betulae 2016-08-17 1 3 2016-08-17 Statistieken Foto Kaart Fenologie
842 866 Sleedoorn – Prunus spinosa 2016-08-17 2 11 2016-08-17 Statistieken Kaart
843 900 Snortikker – Chorthippus mollis 2016-08-17 1 10 2016-08-17 Statistieken Kaart Fenologie
844 335 Ortolaan – Emberiza hortulana 2016-08-27 1 1 2016-08-27 Statistieken Kaart
845 311 Roodkeelpieper – Anthus cervinus 2016-10-01 1 1 2016-10-01 Statistieken Kaart
846 872 Schietwilg – Salix alba 2017-02-25 1 1 2017-02-25 Statistieken Foto Kaart
847 941 Asbij – Andrena cineraria 2017-04-15 1 1 2017-04-15 Statistieken Foto Kaart
848 78 Vale Gier – Gyps fulvus 2017-05-20 1 12 2017-05-20 Statistieken Foto Kaart
849 258 Krekelzanger – Locustella fluviatilis 2017-05-27 1 1 2017-05-27 Statistieken Foto Kaart
850 741 Oosterse schone – Eratophyes amasiella 2017-06-02 1 1 2017-06-02 Statistieken Foto Kaart
851 758 Kersenbladroller – Pandemis cerasana 2017-06-02 5 5 2017-08-25 Statistieken Foto Kaart
852 493 Orvlinder – Tethea or 2017-06-03 1 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
853 503 Gele oogspanner – Cyclophora linearia 2017-06-03 1 1 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
854 584 Tweevlekspanner – Lomographa bimaculata 2017-06-03 1 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
855 684 Gevlekte groenuil – Moma alpium 2017-06-03 1 2 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
856 786 Hommelnestmot – Aphomia sociella 2017-06-03 1 1 2017-06-03 Statistieken Foto Kaart
857 812 Grote grasmot – Pediasia fascelinella 2017-06-03 2 2 2017-08-26 Statistieken Foto Kaart
858 534 Gegolfde spanner – Hydria undulata 2017-06-17 1 1 2017-06-17 Statistieken Foto Kaart
859 716 Egale stofuil – Hoplodrina blanda 2017-06-17 8 20 2017-08-21 Statistieken Foto Kaart
860 575 Satijnen spikkelspanner – Deileptenia ribeata 2017-06-20 1 1 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
861 635 Bruine sikkeluil – Laspeyria flexula 2017-06-20 2 2 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
862 708 Gelobd halmuiltje – Oligia strigilis 2017-06-20 2 2 2018-06-08 Statistieken Foto Kaart
863 719 Smalvleugelrietboorder – Chilodes maritima 2017-06-20 1 1 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
864 773 Zwarte populierenbladroller – Gypsonoma oppressana 2017-06-20 1 1 2017-06-20 Statistieken Foto Kaart
865 782 Sneeuwwitte vedermot – Pterophorus pentadactyla 2017-06-20 1 1 2017-06-20 Statistieken Kaart
866 777 Gewone dwergbladroller – Pammene fasciana 2017-06-30 1 1 2017-06-30